มหัศจรรย์เซลล์พิฆาต (killer T-cell) กระตุ้นภูมิคุ้นกัน…สร้าง CD4

องค์การอนามัยโลก (WHO) และผู้เชี่ยวชาญด้าน HIV เอดส์ สรุปตรงกันว่า การเพิ่มขึ้นของ CD4 หรือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คณะนักวิจัยคนไทยที่นำโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา อดีตผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าของผลงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM-1 และ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ APCO Chair Professor และ นพ.นพพร พรพัฒนพรพันธุ์ ร่วมกันวิจัย APCO ซึ่งเป็นสารเสริมประสิทธิภาพจากมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก และพบว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพิ่มความสมดุลของเม็ดเลือดขาว ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบรางวัลให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ ว่าเป็นนวัตกรรมของชาติไทยในการดูแลผู้มีปัญหาการติดเชื้อศ.ดร.พิเชษฐ์เล่าให้ฟังว่า คนไทยจำนวนมากเข้าใจว่าโรคเอดส์ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตเกิดจากการเป็นโรคฉวยโอกาสหลายชนิด ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากไวรัส HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่า CD4 ให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ส่งผลให้ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน อ่อนแอ และรับเชื้อต่างๆเข้ามาได้ง่าย จนเสียชีวิตในที่สุด
“คณะนักวิจัย APCO พบว่า สารเสริมประสิทธิภาพจากผลไม้ไทยๆโดยเฉพาะราชินีผลไม้อย่างมังคุด มีส่วนช่วยให้ CD4 ในผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ” ศ.ดร.พิเชษฐ์บอก
ให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ” ศ.ดร.พิเชษฐ์บอกทั้งนี้ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ AIDS เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ผู้ที่ป่วยจะมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ติดเชื้อได้ทางการมีเพศสัมพันธ์ ทางเลือด เช่น การถ่ายเลือด การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อน การสัก การเจาะหู ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อหรือการติดต่อจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารก ตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด และระยะเลี้ยงดูหลังคลอด โดยทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 40 ล้านคน เด็กประมาณ 3 ล้านคนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 5 ล้านคน เป็นเด็ก 200,000 คน ถือว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ต่อประชากรที่สูงที่สุดในเอเชีย คือประมาณ 1 ใน 100 คน และพบผู้ติดเชื้อใหม่อายุน้อยลงทุกปี

อดีตผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกว่า เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย จะไปฝังตัวในเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ (Th-Cell) จนมีจำนวนลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์/ลบ.มม. ขณะที่ในคนปกติจะมี CD4+ 600-1,000 เซลล์/เลือด 1 ลบ.มม. ถือเป็นระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำมากในร่างกาย และผู้ติดเชื้อนี้ยังมีค่า Th1, Th2, Th17 และ Treg ในปริมาณที่ต่ำเช่นกัน โดยมี TH17 ต่ำที่สุด ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อวัณโรค และเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนปกติ

***************************************************************************************

 

***********************************************************************************

 

30118595_1770254379700870_693680022_n

ในการก้าวเข้าสู่เส้นทาง เอเชียนไลฟ์ ของ อัญชลี เกตสระ เกิดจากการสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จึง เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะทําธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และแบ่งปันความรู้ ที่ตนเองได้จากการดูแลคุณพ่อก่อนที่จะสูญเสียท่านไปอย่างไม่มีวันกลับ และทําอย่างไรจึงจะสามารถมีรายได้ไปด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2555 คุณแม่ วิภา เกตสระ ล้มป่วยด้วยโรคกระดูกเสื่อม จึงได้มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์ Operation BIM (ฺBIM100)กมังคุด จึงใช้ดูแลคุณแม่ จนท่านมีอาการดีขึ้น ทั้งยังมี สุขภาพอื่นๆ ดีตามมาอีกด้วย จึงหันมาศึกษาเรื่องราวของภูมิคุ้มกันที่สมดุล ในการดูแลปัญหาสุขภาพได้จริง และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบส่งเสริมในการ ทําธุรกิจ จึงลงมือทําอย่างจริงจัง

เนื่องจากได้พบกับธุรกิจที่สามารถบอกต่อเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นได้ และสามารถสร้างรายได้ไปด้วย จนพบว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ารายได้ เมื่อเราลงมือทําอะไรก็ตามอย่างจริงจัง นั่นคือ อาชีพที่สามารถสร้างความ เจริญให้กับชีวิต ครอบครัว และสังคม ลดปัญหาสุขภาพให้กับผู้อื่น อีกทั้ง ยังสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้ จึงเข้าใจเจตนารมณ์และความหมายของผู้ก่อตั้งเอเชียนไลฟ์ ท่าน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ได้อย่างลึกซึ้ง ว่า เอเชียนไลฟ์คือวิถีของ คนเอเชีย ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีชีวิตที่ดีขึ้น เอเชียนไลฟ์ ไม่ใช่ ธุรกิจที่มุ่งเพียงเพื่อการขาย หรือแสวงหากําไร ด้วยความคิดของผู้ก่อตั้ง ที่จะเป็นธุรกิจที่สร้างความแตกต่าง ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขายตรง แต่ก็มุ่งเน้น “ความตรงไปตรงมาในการทําธุรกิจกับสมาชิก และช่วยเหลือผู้คนเป็นหลัก เกิดจากความผูกพันทางใจกับ “มังคุด” ผลไม้ไทยที่มีคุณประโยชน์มากมาย มหาศาล เกิดจากการทําด้วยความรัก ทําด้วยความวิริยะ และความสุขใจ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้มุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย ด้วยความตั้งใจที่ว่า “งาน วิจัยที่ทํา ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อนมนุษย์ให้จงได้”

แอน อัญชลี หรือ อัญชลี เกตสระ เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําการ ดูแลปัญหาของผู้ป่วย และผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ ผันตนเองจากนักการตลาด จากหลากหลายองค์กรธุรกิจมุ่งสู่นักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้หันมา ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วย วิทยาการ “ภูมิคุ้มกันที่สมดุล…การดูแลปัญหาสุขภาพ ที่ยั่งยืน” จนได้รับตําแหน่ง President ในเอเชียนไลฟ์ และได้รับการไว้วางใจ ในการให้คําปรึกษาจากผู้ที่สนใจในปัญหาสุขภาพหลายหมื่นราย

ด้วยการทําการตลาดบนเวปไซต์ ออนไลน์ การจัดรายการสุขภาพในคลื่น วิทยุ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อีกมากมาย

อัญชลี เกตสระ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เริ่มเข้าทํางานในองค์กร ธุรกิจ โดย เป็นพนักงานฝ่ายสื่อสาร มีเดีย ให้กับ บริษัท ประกิตแอนด์เอฟซีบี จํากัด เอเจนซี่โฆษณาแถวหน้าของเมืองไทย / อยู่ในฝ่ายการประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการ ตลาดให้กับบริษัทธุรกิจเอกชนอีกหลากหลายบริษัท เป็นระยะเวลาร่วม 20 ปี

ปัจจุบันประกอบธุรกิจเอเชียนไลฟ์ 100%

“ดิฉันยกย่อง ผู้ก่อตั้ง เอเชียนไลฟ์ ท่าน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในฐานะ “นักธุรกิจวิทยาศาสตร์” ด้วยงานวิจัยที่สามารถนําไปขายได้อย่าง กว้างขวาง Operation BIM(ฺBIM100) ช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย ยกย่องในฐานะ ผู้ก่อตั้งบริษัทมหาชน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปและผู้บริโภคต่างก็เป็น เจ้าของธุรกิจ และมีผลประโยชน์ร่วมกันได้”

“ส่วนหนึ่งที่ดิฉันปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาก็คือการหา ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ เข้าฟัง และขอคําชี้แนะจากท่าน ศ.ดร.พิเชษฐ์ เป็นประจํา จนเกิดความมั่นใจในแนวทางการดูแลสุขภาพ และนําไปแนะนํา ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง”

“ดิฉันขอฝากถึงคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพ ขอให้ ศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะลงทุนหรือลงแรงใดๆ ก็ตาม เมื่อศึกษาดีแล้ว จงมุ่งมั่นทําอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ดิฉันมั่นใจว่าท่าน จะพบกับงานที่สร้างความสุข และได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนคะ”

อัญชลี เกตสระ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้ว ยังเป็น ผู้บริหารศูนย์จําหน่ายของบริษัทฯ มากกว่า 10 แห่ง และบริหารงานให้ ศูนย์จําหน่ายดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าของเวปไซต์ที่ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ เป็นผู้ถือหุ้น APCO และเร็วๆ นี้ กําลังจะทําโปรเจคใหม่เพื่อให้ ผู้บริโภคได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น

 

***********************************************************************************

ปรับ “ภูมิคุ้มกันให้สมดุล” ต้านโรคภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

ภูมิคุ้มกันให้สมดุล.jpg

***********************************************************************************

APCO ใจดีแจกผลิตภัณฑ์ LIV ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV

img_1461

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) นำคณะสื่อมวลชน ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินแก่เด็กๆ ที่ป่วยและติดเชื้อ HIV พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยการมอบ “ผลิตภัณฑ์ LIV” ให้แก่เด็กที่ติดเชื้อ HIV หลังจากผลตอบรับของผู้ใช้แล้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ณ บ้านแกร์ด้า อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

***********************************************************************************

***********************************************************************************