“มังคุด”ราชินีแห่งผลไม้ ช่วยพิชิตโรคร้าย

“มังคุด”ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” (Queen Of Fruits)
ด้วยคุณประโยชน์ที่มังคุดมีให้มากกว่าความเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย หอม หวานกลมกล่อม และอยู่คู่กับคนไทยตลอดมา

แม้ในอดีตจะไม่มีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ถึงคุณสมบัติของ “มังคุด” แต่คนไทยสมัยโบราณ รู้จัก และนำมังคุดมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างสารพัดไม่ว่าจะเป็น เปลือกมังคุดที่ใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลให้หายได้เร็วขึ้น หรือช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้า หรือนำไปต้มกับน้ำใช้ดื่มเพื่อแก้อาการท้องร่วง ซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ขณะที่การบริโภคเนื้อมังคุดมีกากใยช่วยในการขับถ่าย และมีสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เช่นน้ำตาล กรดอินทรีย์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็กความนิยมบริโภคมังคุดที่แพร่หลายส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกมังคุดมากขึ้น วิวัฒนาการของมังคุดมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จนปัจจุบัน “มังคุด” ถูกนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งมังคุดอบแห้ง น้ำมังคุด ไวน์มังคุด อาหารเสริมจากมังคุด ยาสระผม ครีมนวดผม สบู่ โลชั่น ฯลฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัยมังคุดที่ศึกษามายาวนานกว่า 40 ปี ศ.ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทยกล่าวว่า มังคุดถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า มังคุดมีสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพหากมีการนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ผู้บริโภคควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะนำไปบริโภค จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารในมังคุดมีประโยชน์เชิงสุขภาพโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล
คณะนักวิจัย(รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม, รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร และรศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง) ได้พบว่าสารสกัดจากมังคุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสาร GM-1 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และระงับปวดในสัตว์ทดลอง โดยมีความแรงของฤทธิ์เป็น 3 เท่าของแอสไพริน ลดอาการแพ้ และแก้ปวดในหนูทดลอง ต้านอนุมูลอิสระได้ดี และทำลายเซลล์มะเร็งได้ จากการทดสอบความปลอดภัยพบว่าสาร GM-1 เป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงและปลอดภัยกว่าสารธรรมชาติที่ให้รสเปรี้ยว (citric acid)ในมะนาวและส้มถึง 5 เท่า

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ผลิตน้ำมังคุดมาตรฐานเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใช้เป็นยาโดยไม่ใช้เปลือก ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล สี กลิ่นสังเคราะห์ และสารกันบูด พร้อมควบคุมปริมาณสารที่มีประโยชน์ในเนื้อมังคุดในกระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐาน ในโครงการช่วยพยุงราคามังคุดที่ตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กล่าวต่อว่า แม้มังคุดจะมีประโยชน์สารพัดแต่ก็มีโทษโดยเฉพาะสารแทนนิน (Tannins) ที่อยู่ในเปลือกมังคุดซึ่งพบว่าการบริโภคสารแทนนินอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดเป็นพิษต่อตับ ไต และการบริโภคสารแทนนินในปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในร่องแก้ม ในทางเดินอาหารส่วนบน และลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวจนทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกบริโภคน้ำมังคุดที่ผลิตได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และได้ประโยชน์ต่อร่างกาย

ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมังคุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.mangosteenrd.com