เอเชียนไลฟ์

ในเครือบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน)

เอเชียนไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยปณิธานมุ้งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยตามหลักวิทยาศาสตร์สากล โดยผ่านองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างฐานะ และความมั่นคงให้แก่สมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคม  และสร้างเสริมเศรษฐกิจด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%

ในปี 2548 เพื่อยกระดับให้เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจรเอเชียนไลฟ์ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในเครือเดียวกันคือ องค์กรวิจัยพัฒนา บจก. เอเชียน นูทราซูติคอลเซ็นเตอร์,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง บจก.แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช และโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บจก. กรีนโกลด์ ให้อยู่ภายใต้การบริหารที่มีเอกภาพของบริษัทเดียวกันคือ บริษัท เอเชียน ไฟน์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : APCO

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยสมาชิกเอเชียนไลฟ์ จึงเป็นผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่มบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และใบประกาศนียบัตร ISO 14001:1996

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการสร้างบริษัท บริษัทฯ จึงได้ให้สมาชิกร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ สร้างแผนการตลาดเอเชียนไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย โปร่งใส เข้าใจง่าย ให้ความมั่นใจ และเป็นธรรมแก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์ และปรัชญา “ผสานใจ สู้หลักชัย ในชีวิต (Mutual Commitment to Success)” ของบริษัทฯ