โรคปวดข้อรูมาตอยด์

              เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มักเ […]

ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อนสูงกว่าปกติ

สถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยง […]

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

14 พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) โดย […]